Søbyparken

Søbyparken

Opførsel af 8 nye boliger til udlejning.

Boligerne opføres som 1-plans huse med sadeltag med udhæng.

Boligerne opføres desuden i forlængelse af eksisterende byggeri og fremstår med samme udtryk, som de eksisterende boliger på Jens Hansens Vej.

Udearealer anlægges med fliseterrasser og græsarealer.Fakta om projektet

ProjektNybyggeri af 8 boliger til udlejning
Periode1/4-2023 til 15/12-2023
BygherreHøjslev Boligselskab
ArkitektAndreas Ravn
IngeniørAK2
Omfang840 m2
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.

Lindholm Biler, lagerhal

Lindholm Biler, lagerhal

Renovering og ombygning af lagerhal til opbevaring af klassiske biler.

Lagerhallen ombygges, sådan at midten af den eksisterende bygning fjernes - og der bygges en kube med to etager på tværs af huset.
Her etableres der lager til biler, kontorer, toiletter, cafe, velfærdsfaciliteter og kunde venterum.

Den eksisterende bygning får nye facadeplader og taget isoleres.


Fakta om projektet

ProjektRenovering og ombygning af lagerhal
Periode1/2-2023 til 1/7-2023
BygherreLindholm Biler
ArkitektERIK
IngeniørAK2
Omfang1.400 m2
EntrepriseHovedentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.

Toftevænget Ikast

Toftevænget Ikast

Knudsgaard projektudvikler 64 familieboliger i Ikast for Boligselskabet Fruehøjgaard. Herudover etableres et stort fælleshus, garager, legepladser og udenomsarealer.

Boligprojektet Toftevænget i Ikast er placeret på 4 eksisterende matrikler i et ældre erhvervsområde, central i den gamle bymidte, blot 150 meter fra togstationen. Det 15.750 m² store lokalplanområde, ligger omkranset af et ældre boligkvarter i den nordlige del af det centrale Ikast. Byggeriet skal sikre, at boligbebyggelsen harmonerer med de umiddelbare omgivelser, samt at de grønne områder inviterer til ophold og være attraktive både for børn og voksne.

Etageboligerne disponeres som hhv. 2,- 3- og 4. familieboliger fra 73 – 107 m². Der etableres adgang til boligerne fra svalegange via de fritlæggende trappe- og elevatortårnene, som beklædes med træ- eller grønne facader. Samtlige boliger får desuden altaner.

Knudsgaard er ansvarlig for projektudvikling, nedrivning af eksisterende erhvervsbygninger, projektering samt udførelse af boligprojektet Toftevænget i Ikast.

Fakta om projektet

ProjektNedbrydning, projektering og opførsel af 64 boliger og fælleshus
Periode01/03-2023 til 28/02-2025
BygherreBoligselskabet Fruehøjgaard
ArkitektAndreas Ravn
IngeniørViborg Ingeniørerne
Omfang5.890 m2
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.

Slagterigrunden Holstebro

Slagterigrunden Holstebro

Nærværende projekt omfatter projektering og udførelse af boligprojektet Slagterigrunden i Holstebro.

Projektet består af 48 almene boliger – henholdsvis 28 ungdomsboliger og 20 familieboliger. Herudover etableres servicefaciliteter og udenomsarealer mv.

Boligprojektet på Slagterigrunden for Boligselskabet Holstebro placerer sig i en blandet kontekst med karakteristiske byområder og rekreative arealer, hvor byggeriet vidt muligt skal passe ind i den eksisterende arkitekturfortælling og det historiske udtryk, som nærmiljøet omkring grunden har. Der er derfor klare referencer til de forskellige karakteristiske bygninger i kvarteret. Og såvel hovedform, materialer og farvevalg er afstemt den omkringliggende arkitektur. Detaljeringsgraden af projektet er forsøgt forfinet og gjort oplevelsesrigt, og med et fokus på bæredygtighed og innovation for et nutidigt udtryk.

Alle ungdomsboligerne er indrettet identiske med et bruttoareal, ekskl. fællesarealer på 35 m2.

Familieboligerne består af to typer: 15 stk. 3-værelses boliger på ca. 90 m2 ekskl. fællesarealer og 5 stk. 2-værelsesboliger på ca. 75 m2 ekskl. fællesarealer.

Byggeriets uderum består af en randzone omkring bebyggelsen, et centralt udeopholdsareal samt et parkerings- og renovationsareal.
Udearealerne er disponeret med fokus på en klar opdeling af private og offentlige rum samt det gode naboskab gennem det uformelle møde og rum for mindre grupper.

Depotrum placeres dels som inde liggende rum i stueetagen af ungdomsboligstangen, og som fritliggende mindre bygningsenheder på udearealerne. Depotrum i terræn tilgodeser øget tilgængelighed for bl.a. handicappede beboere og udgør desuden rumskabende elementer i udearealerne.

NB: Alle visualiseringer er vejledende.

Fakta om projektet

ProjektOpførsel af hhv. 28 og 20 almene ungdomsboliger og familieboliger
Periode15/12-2022 til 01/10-2024
BygherreBoligselskabet Holstebro
ArkitektERIK
IngeniørOJ. Rådgivende Ingeniører A/S
Omfang3.500 m2
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.

Klitten, Søndervig

Klitten, Søndervig

Genopførelse af 16 nye ferieboliger i Søndervig.

Det tidligere Søndervig Badehotel brændte tilbage i 2021, hvor kun kælderen stod tilbage.
Nu skal hotellet genopføres og det bliver med en facade, der har udtryk som det tidligere badehotel.

De 16 ferieboliger er disponeret med stue/alrum mod vest, så aftensmaden kan nydes i aftensol på terrassen.
Bad som ikke kræver dagslys placeres centralt i boligerne og der etableres bad med spa, sauna og brus i dem alle.
Værelserne kan disponeres på forskellige måder, men alle boliger får dog mindst to værelser.

De fleste boliger har indgang fra trappetårn og nogle fra fra terræn.

Projektet er bygget op omkring styregruppens forskellige ønskes til planløsninger, hvorfor de fleste af de 16 boliger har forskellige planløsninger.

Kælder fra det oprindelig byggeri reetableres - denne skal benyttes til depotrum.

Fakta om projektet

ProjektGenopførelse af 16 nye ferieboliger i Søndervig
Periode01/10-2022 til 01/02-2024
BygherreEjerforeningen Klitten Søndervig
ArkitektNorconsult /S
IngeniørNorconsult /S
Omfang1.500 m2
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.