1. Forside
  2. /
  3. Igangværende

Slagterigrunden Holstebro

Slagterigrunden Holstebro

Nærværende projekt omfatter projektering og udførelse af boligprojektet Slagterigrunden i Holstebro.

Projektet består af 48 almene boliger – henholdsvis 28 ungdomsboliger og 20 familieboliger. Herudover etableres servicefaciliteter og udenomsarealer mv.

Boligprojektet på Slagterigrunden for Boligselskabet Holstebro placerer sig i en blandet kontekst med karakteristiske byområder og rekreative arealer, hvor byggeriet vidt muligt skal passe ind i den eksisterende arkitekturfortælling og det historiske udtryk, som nærmiljøet omkring grunden har. Der er derfor klare referencer til de forskellige karakteristiske bygninger i kvarteret. Og såvel hovedform, materialer og farvevalg er afstemt den omkringliggende arkitektur. Detaljeringsgraden af projektet er forsøgt forfinet og gjort oplevelsesrigt, og med et fokus på bæredygtighed og innovation for et nutidigt udtryk.

Alle ungdomsboligerne er indrettet identiske med et bruttoareal, ekskl. fællesarealer på 35 m2.

Familieboligerne består af to typer: 15 stk. 3-værelses boliger på ca. 90 m2 ekskl. fællesarealer og 5 stk. 2-værelsesboliger på ca. 75 m2 ekskl. fællesarealer.

Byggeriets uderum består af en randzone omkring bebyggelsen, et centralt udeopholdsareal samt et parkerings- og renovationsareal.
Udearealerne er disponeret med fokus på en klar opdeling af private og offentlige rum samt det gode naboskab gennem det uformelle møde og rum for mindre grupper.

Depotrum placeres dels som inde liggende rum i stueetagen af ungdomsboligstangen, og som fritliggende mindre bygningsenheder på udearealerne. Depotrum i terræn tilgodeser øget tilgængelighed for bl.a. handicappede beboere og udgør desuden rumskabende elementer i udearealerne.

NB: Alle visualiseringer er vejledende.

Fakta om projektet

ProjektOpførsel af hhv. 28 og 20 almene ungdomsboliger og familieboliger
Periode15/12-2022 til 01/10-2024
BygherreBoligselskabet Holstebro
ArkitektERIK
IngeniørOJ. Rådgivende Ingeniører A/S
Omfang3.500 m2
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.

Tilbygning og renovering Toftevej

Tilbygning og renovering Toftevej

Tilbygning af yderligere to lejemål til eksisterende udlejningsejendom i Højslev, samt energirenovering.

Der opføres yderligere to lejemål til eksisterende udlejningsejendom på Toftevej. Lejlighederne er ca. 82 m2 i 1-plan og indrettet som 3-værelses lejligheder.
Boligerne indrettes med køkken-alrum og stue som husets kerne. Herudover er der 2 gode værelser, entre og bad.

Der er stor fokus på herlighedsværdier, som fx parkering tæt ved boligen, egne terrasser og grønne arealer.

Den eksisterende bygning får desuden ny facade og der energirenoveres. Ved eksisterende lejemål etableres der terrasser på bygningens bagside.

Fakta om projektet

ProjektTilbygning af to lejemål til eksisterende udlejningsejendom samt energirenovering
Periode01/10-2022 til 01/03-2022
BygherreKnudsgaard Ejendomme A/S
ArkitektMeissner + Sigh
Ingeniør-
Omfang164 m2
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.

Tilbygning Mercantec Viborg

Tilbygning Mercantec Viborg

Tilbygning af ny tilbygning for VVS-uddannelse hos Mercantec i Viborg.

Den nye tilbygning placeres i det nordøstlige hjørne af Mercantec´s område på H. C. Andersens
vej 7- 9 i Viborg.

Den nye tilbygning indeholder følgende:
· Kontor
· Energiværksted
· Vedvarende energiværksted

Den nye bygning sammenbygges med eksisterende bygning. I forbindelse med denne sammenbygning vil der være mindre ombygning i eksisterende bygning (fjernelse af port, opsætning af ny port i stedet for eksisterende dørparti sikring mod vinkelsmitte med videre).

Alle de beskrevne arbejder udføres som totalentreprise, hvor projektering og myndighedsgodkendelse er indeholdt. Der laves kvalitetssikring efter gældende standarder, ligesom vi udfærdiger en sammenhængende, ensartet og fyldestgørende Drifts- og vedligeholdelsesvejledning.

Projekteringsarbejdet inkl. projektopfølgning omfatter udførelse af arkitektarbejde, landskabsarkitektarbejde og ingeniørarbejde til færdigt hovedprojekt inkl. projektopfølgning.

Fakta om projektet

ProjektOpførsel af tilbygning for VVS-uddannelse
Periode6/9-2022 til 6/7-2023
BygherreMercantec
ArkitektArkitektfirma Kristian H. Nielsen
IngeniørRambøll Danmark
Omfang400 m2
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.

Stenhøjgårdsvej, Malling

Stenhøjgårdsvej, Malling

Færdiggørelse af byggeprojekt efter anden entreprenørs konkurs.

Projektet indeholdt ved opstart fra anden entreprenør renovering og nyindretning af 39 boliger med 3- og 4-værelser i forskudte plan.
Disse boliger var opført forud for Knudsgaards overtagelse af sagen og beboerne var flyttet ind.

Knudsgaard har stået for aptering af hhv. 24 + 32 rækkehuse, der var opført som råhus ved overtagelse af projektet. Knudsgaard har derfor stået for færdiggørelse af resten af projektet fra dette stade, der indebærer:

- Færdiggørelse af de 24 rækkehuse der var opført som råhuse. Boligerne er indrettet med 2- og 3-værelser i ét plan.
- Færdiggørelse af de 32 boliger der var opført som råhuse. Boligerne er indrettet som 3-værelses boliger i ét plan, fordelt på 16 boliger i stueplan og 16 boliger på 1. sal.

Ved alle etagelejligheder etableres der ca. 20 m² stor terrasse i stueplan og en altan på 1. sal. Ved øvrige boliger etableres der en lille forhave og en ca. 20 m² stor terrasse med tilhørende haver i varierende størrelse.

Til hvert lejemål opføres der et depotrum på 5-8 m².

Fakta om projektet

ProjektAptering af hhv. 24 og 32 rækkehuse
Periode1/9-2022 til 30/6-2023
BygherreDOMI bolig, Afdeling 35
ArkitektArkitektfirmaet Vallentin Haugland A/S
IngeniørOJ. Rådgivende Ingeniører A/S
Omfang4.500 m2
EntrepriseHovedentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.

Klitten, Søndervig

Klitten, Søndervig

Genopførelse af 16 nye ferieboliger i Søndervig.

Det tidligere Søndervig Badehotel brændte tilbage i 2021, hvor kun kælderen stod tilbage.
Nu skal hotellet genopføres og det bliver med en facade, der har udtryk som det tidligere badehotel.

De 16 ferieboliger er disponeret med stue/alrum mod vest, så aftensmaden kan nydes i aftensol på terrassen.
Bad som ikke kræver dagslys placeres centralt i boligerne og der etableres bad med spa, sauna og brus i dem alle.
Værelserne kan disponeres på forskellige måder, men alle boliger får dog mindst to værelser.

De fleste boliger har indgang fra trappetårn og nogle fra fra terræn.

Projektet er bygget op omkring styregruppens forskellige ønskes til planløsninger, hvorfor de fleste af de 16 boliger har forskellige planløsninger.

Kælder fra det oprindelig byggeri reetableres - denne skal benyttes til depotrum.

Fakta om projektet

ProjektGenopførelse af 16 nye ferieboliger i Søndervig
Periode01/10-2022 til 01/02-2024
BygherreEjerforeningen Klitten Søndervig
ArkitektNorconsult /S
IngeniørNorconsult /S
Omfang1.500 m2
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.