1. Forside
  2. /
  3. Projekter
  4. /
  5. Skanderborg Andelsboligforening afd. 8

Skanderborg Andelsboligforening afd. 8

Skanderborg Andelsboligforening har fået tilsagn om støtte til en gennemgribende renovering af boligforeningens afdeling 8, beliggende Vestervang 1-17, 8660 Skanderborg fra Landsbyggefonden og Skanderborg Kommune.

Projektet omhandler samlet set renovering af 100 almene familieboliger, herunder etableres der 30 nye tilgængelighedsboliger i blok 12, med et samlet areal på 6.998 m² samt renovering af 491 m² erhvervslokaler. Derudover etableres et nyt fælleslokale for afdelingens beboere, samt optimering af afdelingens grønne uderum med bl.a. nyt rampeforløb og etablering af ny multibane. Arealerne er fordelt på støttet og ustøttet boligbyggeri på Vestervang 1-17 i Skanderborg.

Renoveringen af de 98 boliger samt etablering af fælleshus er opdelt i mindre delområder, sådan at vi maks. har 30 boliger til rådighed ad gangen.
I byggeperioden genhuses de fraflyttede beboere i pavilloner opstillet på arealet, hvorfor vi i vores tilrettelæggelse af arbejdet respektere, at området er beboet og tager de nødvendige hensyn i forhold til støj, støv mv.


Boliger
Ved renovering af afdelingens bygninger er det målet at skabe boliger der sikrer afdelingens popularitet fremadrettet og sørge for at skabe nutidige og fremtidssikrede familieboliger.
Bygningerne er rammen om beboernes liv og aktiviteter i dagligdagen, og de skal derfor bidrage til en bred anvendelighed og trivsel for de enkelte beboere. Vi har derfor fokus på funktionel brugbarhed, god arkitektur og optimal udnyttelse i forhold til boligernes størrelser og indretning.
I blok 8, 9 og 11a bevares de eksisterende boligindretninger, og der er her fokus på at forbedre boligens kvalitet i form af nye køkkener, badeværelser samt ventilationsanlæg for at sikre et optimalt indeklima. Derudover skiftes alle eksisterende altaner og i den forbindelse etableres der kulbrosisolering mellem altan og facade.
Blok 12a vil gennemgå en større renovering, og vil i fremtiden blive fuldt opdateret i forhold til gældende krav til tilgængeligheds boliger. Her ændres på plandisponeringen i de forskellige boliger for at sikre gennemlyste boliger med nye køkkener og badeværelser. Alle trappeopgange i blok 12a udvides for etablering af elevator.

Udearealer
De eksisterende udearealer består i dag af parkering for afdelingens beboere, en centralplaceret legeplads, større græsareal med en multibane, samt enkelte nicher til ophold.
I fremtiden ønskes det at sikre og fremme fællesskabet i afdelingen, samt sikre tilgængelighed i området for alle afdelingens beboere. Derfor etableres flere grønne lommer til ophold og spontane møder, samt en ny multibane og et længere rampe forløb for at sikre tilgængelighed fra blok 12a og ned til afdelingens nye fælleshus. Derudover er der et ønske om at det grønne areal mellem blok 8 og 10b ud mod Vestergade i fremtiden skal fungere som bålplads med fast belægning. Mangel på parkering for afdelingens beboere har længe været en udfordring, og derfor etableres der nye parkeringspladser på det grønne areal mellem blok 8 og 9, med udkørsel til Vestergade.

Fælleshus
Eksisterende lejligheder i blok 10b ombygges til fremtidigt fælleshus for alle afdelingens beboere. Det kommende fælleshus etableres med en fleksibel planløsning, så det store lokale kan indrettes i mindre i form af foldedøre.
Stort køkken med masser af bordplads samt to ovne, køleskabe, fryser, industriopvaskemaskine samt god opbevaring.
Toiletter skal udformes så de opfylder gældende anbefalinger i forhold til personbelastning. Toiletterne skal opdeles i dame-, herre-, og HC-toilet.
Ved det nye fælleshus forbedres eksisterende tagterrasse så den kan bruges i forbindelse med arrangementer i huset. Tagterrassen fungerer som den niveaufrie adgang til fælleshuset.

Materialers miljøprofil
Bygninger, samt alt interiør og alle anvendte delkomponenter skal udføres af materialer i højest mulig kvalitet, generelt med et minimalt vedligehold og lang levetid. Anvendelse af bæredygtige materialer, med mindst mulig negativ påvirkning på globalt og lokalt miljø og menneskers sundhed, skal i videst muligt omfang tilstræbes.
Det skal tilstræbes at bruge så “naturlige” materialer som muligt, f.eks. gulvplader med meget lille eller intet indhold af formaldehyd eller andre afgasningsstoffer. Materialer, som afgiver skadelige dampe, støv eller på anden måde kan være allergifremkaldende, skal i videst muligt omfang undgås. Fugemasser, lime, spartelmasser og maling mv. må ikke indeholde organiske opløsningsmidler.
Alle materialer skal være CE-mærket. Der skal foretrækkes materialer der er indeklimamærket eller certificeret efter fx Svanemærke, EU-Blom-sten, Eurofins eller Cradle to Cradle©.
Anvendt træ skal så vidt muligt være FSC eller PEFC mærket.

Billederne er skitseret af Sweco.

Fakta om projektet

ProjektRenovering af 98 almene lejemål, etablering af fælleslokale og renovering af udvendige arealer
Periode15/5-23 til 15/9-24
BygherreSkanderborg Andelsboligforening
ArkitektERIK
IngeniørOJ. Rådgivende Ingeniører A/S
Omfang7.489 m2
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigtMiljøvenlige materialer
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.