1. Forside
  2. /
  3. Projekter
  4. /
  5. Løkkegårdsparken Odder

Løkkegårdsparken Odder

DOMI Bolig i Odder, vil med projektet Løkkegårdsparken, opføre 72 nye boliger, som en lille landsby i Odder vestby. Disse boliger kommer til at ligge i tre klynger, omkring hvert deres grønne gårdrum, og som en del af en samlet blå/grøn oase. I landsbyen kommer der til at være et særligt fokus på fællesskab, de nære relationer, tryghed og det gode familieliv, ligesom der med de blå/grønne kvaliteter lægges op til rekreativitet og fælles aktiviteter. Med boliger varierende fra 2-5 værelser og 69-115 m2, kommer der til at være en alsidig beboersammensætning, som også vil være med til at forstærke de sociale relationer. Alle boliger opføres med tilhørende skure. Der etableres udearealer, haveanlæg, orangeri, stier, affaldsanlæg, interne veje og parkering.

Landskabet mellem boligklyngerne skal invitere områdets beboere og forbipasserende til at benytte områdets friarealer. Dette gør vi ved at etablere et fællesareal tæt ved midten af området, som tilgås via en grøn tværgående stiforbindelse, der binder klyngerne og deres beboere sammen. Ved fællesarealet etableres der en legeplads, en lille sø samt et orangeri, som kan være et samlingssted for beboerne i Løkkegårdsparken. Det blå udtryk fremhæves i området, når man ser vandet løbe i landskabet, og blive ledt ned til den lille sø.

Når det kommer til bæredygtighed, bidrager Løkkegårdsparken positivt til det umildbare nærmiljø. Boligerne overholder alle gældende miljømæssige krav, og der er tænkt over materialevalget i forhold til at bruge naturlige og robuste materialer med lavt vedligehold, høj holdbarhed, lang levetid og høj genanvendelighed. De grønne områder præges af mange gode opholdsrum, en god varieret beplantning og en gennemtænkt LAR-håndtering af regnvand, som igennem små anlagte spor samles i en lille sø.

Boligerne er alle indrettet så de bliver gennemlyst, og også på 1. sal er der fokus på at optimere dagslysforholdende i boligen med ovenlysvinduer, større vinduespartier ud til altanerne og kviste/karnapper. Udover det gode dagslys, påvirkes indeklimaet også en i den positive retning ved brugen af akustiske lofter og trægulve. Særligt loftet har naturligvis en stor betydning for det akustiske indeklima, mens også facaden i murværk er behjælpelig på dette ved at isolere mod trafikstøjen. Samtidig er der også sikret en god klimaskærm i murværk, og gode muligheder for lufteskifte, både naturligt og mekanisk, en god luft og et behageligt termiske indeklima.

Projektet er opført i samarbejde med P+P arkitekter, Ingeniør'ne og ByMuch.

Fakta om projektet

ProjektOpførsel af en ny boligafdeling for DOMI Bolig, med 72 almene boliger
Periode19/04-2022 til 01/03-2024
BygherreDOMI Bolig
ArkitektP+P / ByMuch
IngeniørIngeniør’ne
Omfang6.400 m2 boliger og fællesarealer mv.
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigtLAR
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.